Co.
Välkommen Tjänster Kontakta oss

Rädda dina ljud och film-inspelningar samt dia-bilder & neg.film!

Hos många familjer finns det många minnen i form av ljud, filminspelningar och foton.

Dessa inspelningar kan vara lagrade på t. ex.:

Rullband

Ljudkassetter

Vinylskivor

VHS, DV och Video 8 - film

Smalfilm ( Super 8, N 8 )

Dia-bilder

Neg.film

Rullbandspelare, kassettspelare, VHS-bandspelare,

​smalfilmsprojektorer och andra projektorer har försvunnit eller är på väg ut.

Dessutom försämras de olika inspelningarna alltmer med tiden.

Lösningen är digitalisering (t.ex. överföring till CD eller DVD)

Vi tillhandahåller dessa tjänster!

Välkommen att kontakta oss!

S.I. Audio & Video - Teknik  (Sven Ivarsson);   Adress:  Lövskogsgatan 38, 44155 Alingsås, Tel. 0708-857911